Kdo jsme

Bolid M je stavební firma nabízející klientům jak realizační činnost, tak služby v oblasti inženýrské a projekční. Od pomoci při zpracování záměrů výstavby podle požadavků investora, přes architektonické, objemové, výtvarné studie, dodavatelskou dokumentaci pro výrobní přípravu stavby až po samotnou realizaci stavby včetně možnosti dodávky stavby na klíč.

Motto naší firmy "Profesionalita a etika", které je základem firemní kultury a strategie se promítá do všech oblastí námi poskytovaných služeb. Věříme, že profesionalita a etika je skutečně strategií úspěchu, u kterého můžete být s námi i Vy.
více »

Významné projekty

Neinvazivní metody stabilizace

Naše společnost poskytuje služby při navrhování a aplikaci neinvazivní metody stabilizace, konzervace a zpevňování historických konstrukcí a jejich částí kompozitními materiály na bázi vláken a nanovláken.
více »

Hranice - Volnočasové centrum

Naše firma zrealizovala vybudování centra pro smysluplné trávení volného času veřejnosti v jedné ze strategických částí města Hranice u Aše. V objektu bývalé kotelny základní školy došlo k úpravě stávajících prostor a vybudování multifunkčního volnočasového centra s lezeckou stěnou a výukovým bazénem. V nově vzniklých prostorách bude dále keramická a rukodělná dílna, počítačová učebna a herna společenských her. V rámci projektu bylo vybudováno i odpovídající sociální zázemí.
více »

Drmoul - Zázemí občanské vybavenosti, akustika sálu KD, obnova chodníků

Naše společnost provedla pro obec Drmoul vestavbu zázemí občanské vybavenosti v kulturním domě, která bude sloužit zejména spolkům, organizacím obce a obci, pro pořádání společenských, kulturních a občas i vzdělávacích akcí. Další aktivitou bylo zlepšení akustiky sálu a jeho zpřístupnění a také obnova chodníků naproti kulturnímu domu u autobusové zastávky a základní školy.
více »

Teplá - kostel sv. Jiljí

Kostel svatého Jiljí byl postaven v letech 1762-1765 na místě původního staršího kostela. Opraven kolem roku 1850. Hodnotný hlavní oltář, přenesený v roce 1785 z kláštera v Chotěšově. Zařízení kostela je v barokním stylu.
více »

Praha - Klášter Voršilek

Klášterní komplex stojí na místě několika domů pocházejících z doby vzniku Nového Města. V předhusitské době zde stávaly například vápenka, cihelna a sladovna. V některých částech areálu se fragmenty původních gotických staveb uchovaly ve sklepních prostorách.
více »

Krašovice - kostel sv. Jiljí

Nejstarší zmínky o Krašovicích jsou z r. 1232. Byla zde tvrz, v místech pod dnešním kostelem. V husitských válkách byla tvrz pobořena, vesnice vypálena a statek připojen k panství v Dolní Bělé. Na místě dnešního kostela stávala románská stavba, asi z roku 1278. Již ve 14. století je zmiňován Kostel sv. Jiljí, původně gotický, nově vystavěný v pozdně barokním stylu r. 1778 (1775). Po požáru v r. 1957 obnovený.
více »

Klášter Trapistů - Nový Dvůr

Klášter Matky Boží je nepochybně jednou z nejnáročnějších a nejhodnotnějších staveb, které byly v současné době v České republice realizovány.
Areál přitahoval zahraniční i české odborníky a novináře již od zveřejnění své architektonické studie a klášter se stal brzy cílem pro turisty z celého světa.
více »

Postupná obnova zámku Trpísty

Až do roku 2003 byl tento historický objekt ponechán bez zásahu a vystaven výraznému chátrání.
Cílem obnovy areálu je navrátit zámku jeho původní podobu a zpřístupnit reprezentativní prostory veřejnosti
více »

Bečov nad Teplou - Hrad - obnova střešního pláště a krovu

Hrad Bečov byl založen ve 14. století na důležité křižovatce zemských cest rodem pánů z Oseka. Největšího rozvoje doznal hrad v 15. a počátkem 16. století za držení Pluhů z Rabštejna, kteří velice zbohatli z těžby stříbra a cínu v okolí. Z té doby pochází renesanční Pluhovský palác. V době barokní byl postaven dolní zámek, který byl zpřístupněn veřejnosti v roce 1996.
více »

Klášter premonstrátů Teplá

Klášter, založený již na konci 12. století, patří mezi významné historicko-církevní památky a během své historie prošel dlouhou řadou přestaveb. Zřejmě nejvýznamnější a současně poslední byla přestavba v pozdně barokním duchu, provedená K. Diezenhoferem.V období 1950 – 1978 posloužil areál kláštera jako kasárna, což se negativně odrazilo na jeho celkovém stavu. Objekt chátral a k jeho renovaci bylo přikročeno až s návratem řádu premonstrátů roku 1990.
více »