Kostel Nejsvětější Trojice ve Verušičkách

Kostel Nejsvětější Trojice ve Verušičkách - výroba nové kruchty

V letošním roce dokončujeme postupnou obnovu takřka zaniklého kostela ve Verušičkách. Po statickém zajištění zdiva, rekonstrukci střešního pláště, obnově vniřních omítek a podlah a loni dokončené opravě fasád, dokončujeme výrobu a montáž nového kůru dle dochované fotografie z roku 1966.

Investor: Obec Verušičky