Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích

Provádíme rekonstrukci mimořádně významné památky, největšího barokního kostela v České republice postaveného mimo Prahu. Byl vybudován v letech 1750 – 1775 podle plánů nejvýznamnějšího barokního stavitele K.I. Dientzenhofera. Rekonstrukce probíhá v interiéru i exteriéru kostela.

 

Projekt "Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích" je spolufinancován Evropskou unií z Evropského forndu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu

Investor: Římskokatolická farnost Přeštice

Projektant: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

 

foto z průběhu realizace: 08/2022