Obnova Národní kulturní památky - Chebský hrad

Objednatel: Město Cheb
Projektant: Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, Ing. arch. Tomáš Šantavý