Postupná obnova Národní kulturní památky Klášter Teplá

Objednatel. Kanonie premonstrátů Teplá
Projektant: AED project a.s.
Projekt získal ocenění stavba roku Karlovarského kraje 2016.