Kyselka Loschnerův pavilon

Objednatel: Karlovarské minerální vody a.s.
Projektant: MEDIKA project Karlovy Vary s.r.o.